ODRŽANO PREDTAKMIČENJE DEČJEG FESTIVALA MASKEPredtakmičenje dvadeset drugog dečjeg festivala maske za Moravički okrug održano je sinoć u sali osnovne škole „Branislav Petrović“u Slatini. Festival su pratili kviz Mozgalica učeničkih parlamenata osnovnih škola Čačka, a umetnički deo festivala zaokružili su prvi ansambl kulturno umetničkog društva

ODRŽAN SAJAM IZDAVAŠTVA UDŽBENIKA ZA STRANE JEZIKEOsnovna škola “Ratko Mitrović” u Čačku danas je bila domaćin Okružnog takmičenja učenika osnovnih škola iz stranih jezika za Moravički okrug. Nakon takmičenja, škola je, po prvi put, organizovala Sajam izdavaštva udžbenika i stručne literature za strane jezike.

AGRONOMSKI FAKULTET DOMAĆIN 21. SAVETOVANJA O BIOTEHNOLOGIJIAgronomski fakultet u Čačku domaćin je 21.  Savetovanja o biotehnologiji.  Na dvodnevnom međunarodnom skupu biće izloženi radovi iz oblasti ratarstva, krmnog bilja, povrtarstva, zaštite bilja, stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i drugih sektora poljoprivrede i prehrambene tehnologije. Organizator Savetovanja je čačanski Agronomski

PROGRAM FIZIČKIH AKTIVNOSTI U VRTIĆU “SUNCE”Program fizičkih aktivnosti svakodnevno se sprovodi sa decom koja pohađaju vrtiće Predškolske ustanove “Radost” iz Čačka. Sa mališanima rade vaspitačice i stručnjaci. Rekreaciju, u skladu sa svojim mogućnostima, upražnjavaju i naši najmlađi sugrađani, koji pohađaju jaslene grupe. Naša ekipa posetila je

1 32 33 34